Mustico - product
 

อะคริลิค มัสติโก้

 • เนื้อกาวอะคริลิคมีความยืดหยุ่นสูง ยึดติดดี เมื่อแห้งตัว ไม่ก่อให้เกิดรอยแยก ไม่หลุด-ร่อน ไม่แห้งกรอบ
 • ทาสีทับได้ด้วยสีทุกประเภท เมื่อเนื้อการอะคริลิคแห้งตัวแล้ว
 • ใช้ได้กับพื้นผิวเกือบทุกชนิด; อลูมิเนียมทุกชนิด, อโนไดซ์, พาวเดอร์โคท, ไม้, คอนกรีต, อิฐ, แก้ว, กระจก, เซรามิค
 • ขนาดบรรจุ 450 กรัม / หลอด
การใช้งาน
 1. พื้นผิวที่จะยาแนวต้องแห้ง สะอาด ปราศจากความชื้น ฝุ่น ผง คราบน้ำมัน
 2. การยาแนวพื้นผิวที่มีรูพรุน ต้องเตรียมด้วยการทาสารละลาย Mastico กับน้ำเปล่าในสัดส่วน 1:1
 3. ใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 5 – 30 Cº
 4. ห้ามโดนน้ำประมาณ 5 ชม. หลังจากยาแนว
 5. ขณะที่ยาแนวยังเปียกอยู่ สามารถล้างทิ้งได้ด้วยน้ำเปล่า, แต่เมื่อแข็งตัวแล้วต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยา MEK
 6. อายุการเก็บประมาณ 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต; ควรเก็บไว้ในที่แห้ง และเย็น
 7. สัดส่วนมาตรฐานในการยาแนว (มม.)

  กว้าง 5 7.5 10 15 20 25
  ลึก 5 7.5 10 15 20 25
 1. Mastico 1200  ** ขวดสีแดง **
 2. Mastico 2000  ** ขวดสีม่วง **

  ขนาดบรรจุ ค่ะ และกำหนด มี 2 สี แดง ขนาดบรรจุ 1200 g. ม่วงขนาดบรรจุ 2000 g.