ดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมและถูกต้องเป็นธรรม ไปพร้อมๆกับความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง
 
     บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคำนึงถึงคุณธรรมต่อสังคม และให้ความเคารพต่อคู่ค้า รวมถึงทุกๆท่านที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
     มาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และตลอดไป
     บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักในแนวทางที่ถูกต้องเป็นธรรม
     และยังคำนึงถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าในระยะยาวอีกด้วย
     สินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ ได้รับการกลั่นกรองอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นสิ่งที่มีคุณภาพสูง คุณสมบัติเหมาะสมและดีที่สุดสำหรับลูกค้า
     เป็นแหล่งรวมพลังและความคิดใหม่ๆที่พร้อมจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ
     ในการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในภาระหน้าที่และความสำเร็จของตนเอง
     หลักการในการที่จะสร้างความมั่นคงของบริษัทฯ นั้นได้ไตร่ตรองผ่านกลยุทธ์, วิธีการต่างๆ, การให้บริการ, ผลิตภัณฑ์
     และแนวทางในการร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อการพัฒนาความเติบโตของลูกค้าและเศรษฐกิจ
     บริษัทฯ มีจุดประสงค์ที่จะสร้างความก้าวหน้าไปพร้อมๆกับลูกค้า, พนักงาน, สังคม, สภาพแวดล้อม โดยก้าวหน้าอย่างมีพลัง เข้มแข็งและมั่นคง
     บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, สินค้า, พนักงาน, สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติต่อทุกๆท่านในทุกๆด้านด้วยความซื่อสัตย์ มีเหตุผล
     เป็นธรรม โดยนำจริยธรรมในการทำธุรกิจมาใช้อย่างเคร่งครัด
 

      บริษัท โพลีแมท จำกัด ผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพกลุ่มกาวยาแนว และฮาร์ดแวร์ ที่ใช้สำหรับงานประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม และยูพีวีซี เช่น ซิลิโคน ดาว คอร์นนิ่ง " Dow Corning " และฮาร์ดแวร์ ระดับพรีเมียมในเครือ เชอเลอเกิ้ล " Schlegel " มายาวนานกว่า 20 ปี
      บริษัทฯ ได้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ คัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพสูง ให้บริการที่เป็นกันเอง และใส่ใจในการให้บริการหลังการขาย โดยควบคู่ไปกับการยึดหลักจริยธรรมเป็นแนวทางในการทำธุรกิจกับคู่ค้าทุกราย นอกจากนี้
       การขยายตัวที่ต่อเนื่องของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการนำไปใช้เป็นวัสดุหุ้มพื้น
ผิวอาคาร บริษัทฯ ซึ่งมีประสบการณ์ในการคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพสูง จึงได้นำสินค้าแผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิท ยี่ห้อ เหอไท่ " Huaertai "
ซึ่งเป็น Top Brand ของประเทศจีน และยี่ห้อ ควอลิเทค " Qualitech " ซึ่งมีฐานผลิตภายในประเทศไทย ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
       โดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบดูแลในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ที่มีคุณภาพสูงสุด ด้วยศักยภาพทางการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล ประกอบกับใบรับรองการผ่านมาตรฐานต่างๆ มากมาย