"ติดง่าย ใช้ได้ทันที"

เทปผ้าฉาบไฟเบอร์ ตราผีเสื้อ เป็นผ้าฉาบไฟเบอร์กลาส ชนิดมีกาวในตัวใช้งานง่ายสามารถปิดรอยต่อของผนังหรือฝ้าได้ทันที
โดยไม่ต้องฉาบปูนก่อน ช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนในการทำงาน รวมถึงช่วยประหยัดเนื้อปูนได้อีกด้วย
เทปผ้าฉายไฟเบอร์กลาส ตราผีเสื้อ มีความคงทนสูงเพราะผลิตจากเส้นใยไฟเบอร์กลาส ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่หดตัว และมีโครงสร้าง
ของช่องตาข่ายที่ออกแบบมาให้เนื้อปูน สามารถยึดติดกับผนังหรือฝ้าได้เป็นอย่างดี ไม่ก่อให้เกิดอาการบวม
ระหว่างรอยต่อของผ้าฉาบ และยังสามารถใช้ปิดรอยแตกร้าวหรือปิดรูของผนังหรือฝ้าได้สวยงามเรียบเนียน แข็งแรง ทนทาน
เหมาะสำหรับผนังหรือฝ้าหลายรูปแบบ
วิธีใช้เทปผ้าฉาบไฟเบอร์กลาส ตราผีเสื้อ

1. ใช้เกรียงฉาบปาด หรือขูดใช้บริเวณรอยต่อที่จะฉาบให้เรียบปราศจากรอยนูนต่างๆ
2. ติดเทปผ้าฉาบไฟเบอร์กลาส ตราผีเสื้อ ลงบนรอยต่อที่ต้องการจะฉาบปูน (รูปที่ 1)
3. เมื่อติดเทปผ้าฉาบไฟเบอร์กลาส ตราผีเสื้อ เรียบร้อยแล้วสามารถฉาบปูนด้วยเกรียงฉาบได้ทันที (รูปที่ 2)
4. ฉาบปูนรอยที่สองหลังจากปูนที่ฉาบในรอบแรกแห้งตัวดีแล้ว(รูปที่ 3)
5. หลังจากปูนฉาบแห้งตัวดีแล้ว ใช้กระดาษทรายขัดแต่งพื้นผิวบริเวณรอยฉาบให้เรียบร้อย
6. กรณีที่ต้องการที่จะปิดบริเวณรอยแตกร้าว ให้ติดเทปผ้าฉาบไฟเบอร์กลาส ตราผีเสื้อ ยาวมากว่ารอยแตกร้าวอีก 2 นิ้ว
7. กรณีที่ต้องการ ที่จะปิดรูของผนัง หรือฝ้าให้ตัดเทปผ้าฉาบไฟเบอร์กลาส ตราผีเสื้อ จำนวน 2 ชิ้น ติดบนรูเป็นรูปกากบาท
(รูปที่ 4) โดยติดให้ยาวกว่ารูปประมาณ 2 นิ้ว หลังจากนั้นทำตามขั้นตอนปกติ